ИГРИ И УПРАЖНЕНИЯ

Във всички упражнения и игри могат да участва цялото семейство. Време, което да прекарвате заедно и да дадете възможност на децата си да разгърнат своя потенциал. Учете заедно със своите деца интерактивно и чрез игра.

ИГРИ ЗА САМОКОНТРОЛ

Упражнения за развитие на уменията за самоконтрол и саморегулиране при децата от ранна училищна възраст.

Детето трябва да подреди кръгчетата в съответствие с образеца, след което да напише върху картончето, кое по ред е било кръгчето със съответния цвят разглеждани отгоре надолу или отдолу нагоре.

Задачата се усложнява. На всяко дете се дава картонче с нарисувани неоцветени кръгчета.

Оцветят се, ориентирайки се по образеца:

 • 5 – червен
 • 4 – син
 • 3 – жълт
 • 2 – кафяв
 • 1 – черен

Игра „Стълба“

На всяка двойка деца са дава една картичка с примери:

Примерите са съставени по такъв начин, че отговорът на единия се явява начало на другия. Отговорите на всеки пример на учениците се записват на съответното стъпало. Всяко дете може да се контролира само. Може да се състави така задачата, че отговорът на всеки да съответства на номера на стъпалото, на което е записан:

 Игра „Число-контрольор“

Децата  получават картички с примери:

Решавайки даден пример, те могат да се проконтролират – сумата от всички отговори е равна на числото 10.

Подобни упражнения съдържат в себе си големи възможности за развитие на прийомите на самоконтрол у децата; особено продуктивни се явяват тези от тях, при които детето има възможност да съпоставя учебните действия и техният краен резултат със зададените образци.

 Игра „Направи същото“

пирамида

Тази игра предлага различни варианти. Например, възрастният поставя на масата една пирамидата, на която пръстени са поставени във възходящ, по размери, ред (отгоре на долу). На децата се предлага да се построят същата пирамида.

Може да им се предложи, с геометричните фигури, които имат, да направят несложен фриз или рисунка, например:

а) квадрат от триъгълници по зададен образец;                    б) елха от триъгълници;

в) фриз от геометрични фигури;

г) композиция; 

д) да разложат геометричните фигури в зададен ред:

Задачите леко се видоизменят. Например, задачата с пирамидата: възрастния построява пирамида от пет колелца с различен цвят, подредени в определен ред. Играчката е добре позната на децата, само че сега се следва последователността на цветовете, независимо от размера.

Всяко дете трябва да построи пирамидата в съответствие с образеца. След това задачата се усложнява. Например, на детето се дава картонче с нарисувани цветни кръгчета, които имат различни размери:

Източник: http://adalin.mospsy.ru/l_01_06.shtml

ИГРИ ЗА ВЪОБРАЖЕНИЕimages-6

 • ОТГАТНИ ДУМАТА: Намисля се дума от семейството, едно от децата преди това излиза от стаята, докато останалите избират подходящата дума. Трябва да се познае думата, чрез задаване на правилните въпроси  – Яде ли се? Какъв цвят е? У дома има ли го и т.н. Целта е с въпросите да се провокира въображението и логическото мислене на децата.
 • МИСЛИ БЪРЗО: За целта може да използвате малка топка (за тенис например) , която да подхвърляте у дома.  Някой започва като подхвърля топката към някой от останалите членове на семейството като казва произволна буква, този, който получава топката в рамките на 3-4 секунди трябва да каже дума започваща с тази буква. Играта е подходяща за деца предучилищна възраст, за да тренират азбуката и звученето на думите.

ИГРИ ЗА ЛОГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ

 • КОЙ ЗНАЕ ПОВЕЧЕ: Всеки едни от членовете на семейството трябва да изброи всички градове в България които знае ( устно или на лист, ако децата вече могат да пишат). Печели този, който е изброил най-много. Може да моделирате играта според интересите на децата си (животни, коли и т.н.)
 • ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ: Избираме към кой да зададем дума. Например –„ Мамо, планина?“ В продължение на 5 секунди трябва да се отговори – „Планина –Рила“ или първата, за която сте се сетили. Ако отговора е правилен задавате дума към следващия и т.н. Вместо планина може да използвате „връх, река, езеро, град и др.“ според знанията на децата си, но не забравяйте, че с тази игра може да ги обогатите.

 ЗАБАВНИ УПРАЖНЕНИЯemotion_universallights

 • РИСУВАЙТЕ ЗАЕДНО: Вържете своята лява ръка с дясната на вашето дете, за целта ви е необходима тънка панделка. Опитайте се заедно на рисувате обща картина, като се разберете предварително какво ще рисувате. Това упражнение е много подходящо за деца в предучилищна възраст, тренирайки двигателната активност на ръката си.
 • КОЛАЖ: Изработете заедно със своето дете колаж на тема избрана от Вас (Моето семейство, Морето, Приятелите ми или др.). За целта Ви е необходима цветна хартия, списание, снимки, моливи, ножици и лепило. Идеално упражнение, което освен забавно развива доста и фината моторика на детето.

 

Total Views: 2906 ,