ДА УЧИМ ЗАЕДНО

ДА РАЗКАЗВАМЕ ПО КАРТИНКИ:

(Може да използвате насочващи въпроси, като например: Какво виждаш?; Къде е това?; Какво ще се случи след това? и др.,  за да провокирате детското въображение и да улесните разказвателния процес).

ДА УЧИМ ЗАЕДНО ПЛОДОВЕТЕ И ТЕХНИТЕ ЦВЕТОВЕ:


Total Views: 217 ,