ГРУПОВИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

Родители

  • „Ефективният родител“

Тренинг за родители, които срещат трудности при възпитанието на своите деца. Тук родителите ще имат възможност да се запознаят как по-ефективно да общуват с децата си, да ги подкрепят и да развиват емоционалната си връзка с тях.

  • „Тийнейджър вкъщи!!!“

Ако си задавате все по-често въпросът: „Как да разбера детето си тийнейджър?“ – това е тренингът за Вас! Тук ще получите информация за емоционалното и психо-социално развитие на личността в този възрастов период, за да може да изградите максимално ефективен и ползотворен контакт със своето дете.

  • „Кризите в развитието на детето“

В този тренинг родителите ще имат възможност да се запознаят с кризите в детското развитие и да изследват най-подходящия поведенчески модел, който да застъпват във взаимодействието с детето си.

  • „Конфликти в семейството – борбата между поколенията!

Съвместното съжителство на няколко поколения е предпоставка за ежедневни разногласия. Ако съумеем на впрегнем позитивните страни на конфликта в семейната среда, то съвместното съжителство може да бъде по-лесно.

  • Училище за родители

В три модула:nature-walk

1. Ранно детско развитие – І част

2. Как да подобрим общуването с детето – ІІ част

3. Детския емоционален свят и въвеждането на правила и граници в общуването с детето на възраст от 2- 5 години – ІІІ част

Деца

  • Тренинг за повишаване на самооценката

Тренингът е за деца предучилищна и начално училищна възраст, като главен акцент в него е повишаване самооценката на децата, които участват в него. В тренинга социалните умения се усвояват чрез игрови и арт техники, съпътствани със забавления и приятни емоции.

  • Курс по приложни изкуства „Фантазия Арт“

Чрез изразните средства на изкуството Вашето дете ще има възможност да изразява своята вътрешна душевност и скрити емоции. Арт техниките използвани в този курс ще развият креативността и творческото мислене на Вашето дете. Творбите му ще станат посланици на вътрешната му идентичност и ще подпомогнат развитието му.

Total Views: 475 ,