ПСИХОЛОГ

Психологическа подкрепа може да получите за Вас, Ваш близък или за семейство Ви в една защитена среда при гарантирана конфиденциалност.

nature-brain       Индивидуално психологическо консултиране на деца и юноши

 • поведенчески проблеми – в училище, приятелската среда или семейството;
 • конфликти с родители или близки;
 • затруднения  в общуването;
 • кризи в етапите на развитие;
 • ниско самочувствие и занижена самооценка;
 • неразбирателство с връстници (неефективни социални връзки);
 • зависимости.

                    Kонсултиране на възрастни и родители

 • затруднения с „ролята“ на родителстване;
 • личностното им развитие;
 • по-добро себеопознаване;
 • преодоляване на между личностни конфликти;
 • консултация на родители относно връзката с техните деца (комуникация и ролите в семейството);
 • консултация на бъдещи родители (психическа подготовка за предстоящото събитие, детско възпитание).

                     Семейно консултиранеnature-walk

 • проблеми във взаимоотношенията с другия партньор;
 • трудности в отглеждането на децата;
 • затруднения в откриването на баланс  между своите потребности и изискванията на ролята, в която са;
 • когато утвърденият семеен модел потиска функционирането на някого от членовете на семейната система.
Total Views: 823 ,