Интерактивността в живота ни!

Интерактивно обучение - Психолог Пловдив - Идентичност
интерактивност

Какво е интерактивността? В аспекта на информационните технологии интерактивността е действието между човек и компютър, в аспекта на комуникацията, взаимодействието между двама или повече човека, в аспекта на педагогиката и психологията насърчаване на активното участие, било то в процеса на обучение или участие в даденото обучение.

Замислям се, интерактивни ли сме в живота си? Интерактивни ли сме с децата си, с партньорите си, с работниците си? Насърчаваме ли активното участието на хората около нас във взаимодействието наречено живот или често правим точно обратното? И тези разсъждения поставям в контекста на дефицитите ни като общество.

Аз съм психолог и често работя с групи. Ако поднасям информацията сухо и тривиално и не давам възможност за участие на хората, не им е интересно и удовлетвореността от обучението липсва, а качеството на учене е изключително ниско. Но ако включвам активно всички участници в обучението, чрез различни упражнения и дейности по между си, удовлетвореността е изключително голяма, а нивото на учене високо, впоследствие всеки решава да опита и приложи нещо от това, което преподаваме.

По горе споменах децата ни, как очакваме те да учат и ходят с удоволствие на училище след като те, в повечето случаи, не са активен елемент във взаимодействието в училище, а точно обратното. Как да очакваме работниците ни да дават всичко от себе си, когато нямат усещането за включеност в съответния процес, след като нямат възможност, най-малкото да изкажат своето мнение. А партньорите ни? Много често ние сме толкова вглъбени в собствения ни коловоз, че взаимодействието с човека до нас остава на заден план и си ставамe чужди. Звучи доста тъжно, но е факт!

Ще се върна отново към сравнението с нашето общество и се питам, каква е причината да не взаимодействаме по между си, така че да сме удовлетворени от живота си? Поставяме парите като основна причина за липсата ни на удоволетвореност, но ми се струва, че водещо е точно липсата на интерактивност в живота ни!

Изглежда не знаем как да бъдем интерактивни, пък и никой не ни е учил на това!

Но дали е дошло времето да се замислим? Това е лично усещане и възприятие на живота.

Това, в което, вярвам е, че интерактивността трябва да е нашата цел при взаимодействието с околните, както и да не спираме да развиваме своите социални умения и компетентности!

Total Views: 450 ,

Вашият коментар