Общуването…

Психолог в Пловдив - Идентичност
общуване

Започваме да общуваме с идването си на този свят и продължаваме до края на живота си. Взаимодействието ни с другите е условие за биологично оцеляване, личностно  развитие и социално израстване. Процесът на общуване, освен като взаимодействие, може да се определи и като процес на социализация на индивида, в който постепенно всички ние се превръщаме в личности.

В днешното ни забързано ежедневие всички ние сме много заети и ангажирани с работата си, бизнеса, кариерата, текущото оцеляване… Освен, че не се замисляме за важността на общуването, ние често нямаме достатъчно време и ресурси да общуваме, със значимите ни хора и най-вече с децата ни. Извинения в тази връзка всеки от нас е чувал, като дете и самият той изричал, като родител.

Ще се фокусираме върху вербалния израз на общуването и по-точно върху вербалното общуване между родителите и децата.

Несъмнено да се разговаря с децата е изкуство, което има свои правила и смисъл. Много често детските послания са закодирани и трябва да бъдат разшифровани, за да бъдат разбрани.

Ние, родителите, понякога се ядосваме на разговорите с децата ни, защото те често не водят до никъде, затрупани от множество въпроси. Децата пък се съпротивляват на разговорите с нас, негодувайки, когато биват поучавани и критикувани. Усещането в децата, че ние им говорим прекалено много или им ”губим времето” е често срещано явление.

Всеки внимателен наблюдател, дочул разговор между дете и родител, ще установи с изненада колко малко едната страна слуша другата. Диалогът звучи като два монолога, първият от които съдържа упреци и наставления, а вторият – опровержения и молби.

Всичко това насочва към мисълта, че изграждането на истинска връзка с детето, както и преодоляването на родителското неудовлетворение са възможно постижими цели, ако се постави основата на: нов тип отношения, включващи уважение, приемане, търпение; нов начин на общуване, интегриращ в себе си комуникативни умения и техники подпомагащи ефективното взаимно разбиране.

Това кореспондира органично с въпроса как да го постигнем, ако ни е трудно сами?

Може би има различни начини, но тези, в които ние сме експерти са – консултация със специалист, включване в обучение за придобиване на умения, групи развиващи личността, групи за родители.

Ние смятаме, че всяка личност трябва да развива непрестанно личностните си умения, даже и тези, които смятаме за даденост и притежание по подразбиране.

Total Views: 641 ,

Вашият коментар