Кризата в брака

Семейно консултиране - Психолог в Пловдив - Идентичност
семейна криза

За начало може да се спрем върху няколко факти свързани с  понятието криза: в китайския език има два символа, които представляват това състояние – опасност и възможност.  Подобна символика може да открием и в древногръцкия език, където криза идва от две коренни думи – решение и повратна точка. Вглеждайки се в тези символи и думи стигаме до прозрението, че те най-точно описват основните мисли, които бушуват в главата ни в състояние на криза.

Може и да потърсим определението за криза, ако държим да разтълкуваме думата: „всяка ситуация или стимул, който причинява високи нива на емоционално страдание или несъответствие в индивиди, и което ги оставя чувство на безпомощност, извън равновесие и извън контрол.“

Семействата преживяват кризи още от времето, когато са създадени първите семейства.  Според Томас Макмърейн са три категориите събития, които довеждат до брачната криза:

  1. Съзряване
  2. Изтощение
  3. Шок

Всичко до тук звучи направо плашещо. Но дали всичко това ни помага за нейното разрешение?! Да, целият Ви живот може да се промени в един миг.

Това са преходни моменти, явяващи се като препятствия в жизнения цикъл на семейството. В тези моменти нараства вероятността семейството да „забуксува“, да не успее да прескочи препятствието или дори да не знае как да го направи и именно тогава е необходимо терапевтична намеса, за да се улесни преходът от една фаза към следващата.

Ако погледнем от положителна гледна точка, една криза може да доведе до решение, развитие на отношенията, преоткриване на другия. Тя може да се превърне в мост, който да сближи двете страни, да ги срещне отново, но може и да ги раздалечи още повече… всичко зависи от партньорите.

Всеки брак минава през предизвикателства и всеки брак има трудности, важно е как се справяме с тях. Реакцията на партньорите по време на криза до голяма степен се определя от изградилите през годините методи за разрешаване на проблеми и стратегиите им за справяне с тях. Семействата с добре развити успешни стратегии на решаване на конфликти са способни по-лесно да „прескочат препятствието“ и по този начин да предотвратят появата на осезаема криза.

Понякога емоциите взимат своя връх и ако искате да овладеете нещата и да възобновите между партньорските  отношения, най-вероятно ви е необходима външна помощ и намеса на специалист. Постепенно възвръщайки своята функционалност семейството може да стигне до разрешаване на кризата самостоятелно.

Total Views: 467 ,