За бизнеса и кадрите – една от гледните точки

Фирмени обучения - Идентичност ПловдивСкоро четох поредната статия, в която се описваха процесите свързани с липсата на квалифицирани кадри за бизнеса, седмица след това водих един семинар с млади хора на възраст 16-17г., като там, в определен момент се засегна темата за реализацията и мениджмънта на българските фирми. После си спомних за някой мой бивши ръководители (мениджъри), като общото между тях бе това, че или подминаваха свършената работа или тогава, когато изразяваха мнение то обикновено бе в негативния диапазон – недоволни от свършеното и комуникацията им по отношение на поставените задачи изобилстваше с фрази от типа: „Само толкова ли!“, „Защо не го направи по този начин“ независимо от положените усиля и качество на изпълнение на поставената задача.

Звучи познато, нали?

В резултат на тези стимули реших да поразсъждавам, естествено с доза субективизъм, върху комуникацията между мениджъра и работника и по-скоро, комуникацията, която развива самия мениджър спрямо подчинения. Дали мотивира и как мотивира? Дали качеството на тази комуникация често не се явява една допълнителна причина за липсата на кадри и отливът им от страната погледнато глобално, допълваща резонната такава – заплащането, която няма да засягаме тук.

Водейки различни обучения на мениджъри съм чувал изказано твърдението, че чрез неудовлетвореността си или държейки се лошо с подчинените си така те ще ги мотивират да работят повече и ще ги накарат да се замислят върху това как изпълняват задълженията си и това ще доведе до промяна. Други пък смятат, че след като на работника му се заплаща то е нормално той да бъде „държан изкъсо“ и „натискан да работи“.

Проблемът тук е, че ако взаимодействието между мениджър и подчинен се развива на горепосочената база, повечето работници няма да бъдат мотивирани, а по-скоро демотивирани и неудовлетворени.

Според проучвания в световен мащаб служителите остават на едно работно място освен заради заплащането, но и заради екипа, отношението на мениджърския състав, възможността за израстване.

Нашия фокус тук е комуникацията. Когато комуникацията изобилства с недоволство и негативни оценки, от една страна, мениджърът губи уважението на служителя си (никой не обича системно да бъде притискан и негативно оценяван), а от друга самият служител започва да функционира с идеята, че каквото и да направи началникът му винаги ще е недоволен, затова и няма нужда да се „напъва“ излишно. По този начин мотивацията се унищожава и потиска, а резултатът е: работникът не извършва качествено задачите си, отсъства при всяка възможност, циничен е към ръководния състав, директно или между колегите, вербално агресивен, бързо развива бърнаут, напуска при първа възможност. И така един кадър, в който е инвестирано най-малкото чрез обучение е загубен и фирмата отново е във водовъртежа на търсенето на нов кадър и отново време загубено в обучението му.

И така, какво трябва да присъства във комуникационния стил на един мениджър и какво да отсъства от него?

Комуникацията на всеки мениджър трябва да е изчистена от личностни оценки и нападки, а тогава, когато е нужна оценка, тя да описва поведението или изпълнението на задачата, но не и личността. Когато мениджърът желае да даде критична обратна връзка, то тя трябва да е построена така, че първо да се отбележат няколко позитивни компонента или неща, които работника е направил добре и впоследствие да се отправи критичната забележка. Именно тогава тази забележка може да има смисъл и да работи за мениджъра и организацията, а не против тях.

Ако една фирма желае да запази и развива кадрите си, то освен  признаването на ценност и уменията за критична обратна връзка, ръководителите й трябва да интегрират в комуникационната си стратегия зачитане и уважаване мнението на подчинения. В този ред на мисли различните методи за извличане на мнението на подчинените също са задължително условие.

Това са само няколко насоки, които може да бъдат изследвани и обмислени ако желаем негативната тенденция на дефицита на кадри да бъде прекъсната и задвижена в нейния позитивен еквивалент.

Автор: Иван Ралев

Психолог, клиничен психолог, семеен консултант, тренинг-обучител, международно сертифициран обучител по Програма LQ на LCIF

Total Views: 222 ,