Колело на емоциите от Робърт Плутчик

Какво са чувствата? Най-простото определение е, че те са нашето отношение към едни или други обекти. Докато по-научното определение на чувствата е – специфични психични състояния, които изразяват дългосрочна и стабилна емоционална връзка на човека към нещата.

Чувствата се различават от емоциите

Чувствата са това, което може да бъде изживяно чрез петте сетива – зрение, слух, обоняние, вкус, осезание.

Емоцията се използва, за да опише психофизиологични изражения, биологични реакции и психически състояния. Емоциите са повлияни от нашите мисли и обратно – те засягат нашите мисли. Ние сме отговорни за тях и от нас зависи какви ще бъдат те.

Основни емоции

Всички човешки емоции могат да бъдат разграничени от качеството на преживяното. Робърт Плутчик предлага триизмерен модел, който описва отношенията между емоциите. Този модел е подобен на цветно колело. Вертикалното измерение представлява интензивност, а кръгът представлява степента на сходство между емоциите. Според него има осем първични (основни) емоции, подредени като четири двойки противоположности.

 • Радост – положителна емоция, свързана с вътрешно задоволство, приповдигнато настроение, екзалтация, вълнение и възбуда. Радостта се придружава от самодоволство и удовлетворение от околния свят.
 • Страх – отрицателното емоционално състояние, което се появява, когато даден субект получава информация за възможна вреда на благосъстоянието на живота си, за реална или въображаема опасност. За разлика от страданието, причинено от пряко блокиране на основни потребности, човекът изпитва чувството на страх, когато има вероятностна прогноза на възможните проблеми и действа въз основа на тази прогноза (често ненадеждна или преувеличена). Емоцията на страх може да премине под формата на стрес, или като продължително настроение на депресия и тревожност, или под формата на афекта (ужас).
 • Интерес – положително емоционално състояние, допринасящо за развитието на умения и знания, придобиване на знания. Интересът към вълнение е усещане за любопитство.
 • Гняв – негативна емоция, може да бъде от слабо раздразнение до силна ярост,  възниква в отговор на пречка за постигането на страстно желаните цели.
 • Отвращение – отрицателно емоционално състояние, причинено от обекти (предмети, хора, обстоятелства), при които има остро противоречие с естетическите, морални или идеологически принципи на личността. Отвращението, ако се съчетае с гняв, може да мотивира агресивното поведение в междуличностните отношения.
 • Изненада – емоция, която може да бъде както отрицателна, така и положителна и е резултат от преживяването на нещо неочаквано, емоционална реакция към внезапни обстоятелства. Изненадата спира всички предишни емоции, насочва вниманието към нов обект и може да се превърне в интерес.
 • Страдание – най-често негативно емоционално състояние, свързано с получаване на надеждна (или привидно такива) информация относно невъзможността да се отговори на критичните нужди. Страданието има характер на астенична емоция и често приема формата на емоционален стрес. Най-тежката форма на страдание е скръбта, свързана с невъзстановимата загуба.
 • Възхищение – положителна емоция, състояние на силна радост и възхита.

Таблица на чувствата и емоциите на човек

Човек преживява по време на живота си цяла колекция от чувства и емоции, а именно:

 • гняв
 • възмущение
 • омраза
 • яд
 • разочарование
 • раздразнение
 • отмъстителност
 • обида
 • агресивност
 • съпротивление
 • ревност
 • надменност
 • непокорство
 • презрение
 • ненавист
 • меланхолия
 • ранимост
 • подозрение
 • цинизъм
 • бдителност
 • разсеяност
 • безпокойство
 • страх
 • нервност
 • трепет
 • загриженост
 • уплаха
 • безпокойство
 • вълнение
 • стрес
 • страх
 • ужас
 • заплаха
 • вглъбеност
 • обезсърчаване
 • дезориентация
 • непоследователност
 • самота
 • разединяване
 • скръб
 • потисничество
 • депресия
 • безпомощност
 • слабост
 • уязвимост
 • меланхолия
 • разочарование
 • болка
 • срамежливост
 • болезненост
 • необщителност
 • умора
 • безумие
 • апатия
 • скука
 • изтощение
 • разстроеност
 • меланхолия
 • срам
 • вина
 • падение
 • притискане
 • объркване
 • неудобство
 • съжаление
 • размисъл
 • скръб
 • отчуждаване
 • неловкост
 • изненада
 • шок
 • поражение
 • ступор
 • изумление
 • шок
 • впечатлителност
 • ентусиазъм
 • ободряване
 • вълнение
 • страст
 • лудост
 • еуфория
 • мрачност
 • трепет
 • конкурентност
 • доверие
 • самонадеяност
 • готовност
 • оптимизъм
 • самодоволство
 • гордост
 • сантименталност
 • щастие
 • радост
 • блаженство
 • възхищение
 • триумф
 • удоволствие
 • мечтателност
 • признателност
 • жизненост
 • спокойствие
 • доволство
 • облекчение
 • спокойствие
 • изтощение
 • доволство
 • комфорт
 • сдържаност
 • чувствителност
 • прошка
 • обич
 • обожание
 • възхищение
 • страхопочитание
 • привързаност
 • безопасност
 • доброжелателство
 • съчувствие
 • нежност
 • щедрост
 • духовност
 • объркване
 • отчаяние

И за тези, които завършиха четенето на статията до края: Целта на тази статия е да ни помогне в разпознаването на емоциите ни, като така ще провокираме развитие и на емоционалната си интелигентност. От друга страна нашите емоции до голяма степен зависят от мислите ни, нерационалното мислене често е в основата на негативните емоции, които изживяваме.

След като сме въздействали върху мисленето и емоционалната си интелигентност, можем да бъдем по-успешни и да постигаме повече в живота.

Източник: http://econet.ru/

Total Views: 856 ,