Град Пловдив, България
0896 244 774 - Таня Ралева; 0898 398 689 - Иван Ралев
identichnost@abv.bg

Социална фобия

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА и ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Социална фобия

Социалното тревожно разстройство, известно още като социална фобия, е интензивен страх, който изпитват хората да не станат изключително тревожни или евентуално унизени в определени социални ситуации. Често срещан проблем, който обикновено започва през тийнейджърските години. Социалната фобия нарушава нормалния живот на хората, пречи на кариерата и дори социалните им отношения. 

Човек, страдащ от  нея, е склонен да мисли, че другите хора са далеч по-добри в публичните изказвания или в дадената социалната ситуация. Това лице е склонно да се съсредоточи върху всяка малка грешка, която прави в социална ситуация и да я преувеличи многократно. Дори изчервяването може да изглежда мъчително или смущаващо за него и да го усети така, сякаш всички очи са съсредоточени върху него.

Страхът от социално събитие например може да започне седмици предварително, а симптомите могат да бъдат доста изтощителни.

Социалната фобия не е срамежливост, въпреки че доста често хората ги бъркат. Да, срамежливите хора могат да се притесняват от околните, но те обикновено не изпитват същите видове екстремно безпокойство, не избягват толкова крайно социални ситуации, както биха направили хората, страдащи от социална фобия.

Макар да са наясно, че чувствата им са крайни и може би ирационални, те все пак изпитват голяма страх, преди дадената ситуацията, по време и след нея. Дори и да успеят да се изправят срещу онова, от което се страхуват, те предварително се чувстват много разтревожени и изпитват интензивно неудобство през цялото време. След това неприятните чувства могат да се запазят за дълго време, тъй като остава притеснението от това как са ги преценили околните или какво може би са си помислили и наблюдавали други за тях.

Специфични симптоми на социална тревожност

Социалното тревожно разстройство се характеризира с наличието на следните симптоми:

  • Значителен и постоянен страх от една или повече социални ситуации, в които лицето е изложено на взаимодействие с непознати хора или на възможен контрол от страна на другите. 
  • Човекът се страхува от проявата на тревожни симптоми, които биха били унизителни или смущаващи за него.

Забележка: Това условие не винаги важи при децата. При тях трябва да се има предвид особеностите на възрастта им и тревожността трябва да се проявява в ситуации на взаимодействия с връстници, а не само при тези с възрастни.

  • Излагането на дадената социална ситуация почти неизменно предизвиква безпокойство, което може да бъде под формата на ситуационно обвързана или ситуативно предразположена паническа атака.

 Забележка: При децата тревожността може да се изрази чрез плач, истерии, замръзване или свиване от социални ситуации с непознати хора.

  • Лицето осъзнава, че породения страх е прекомерен или неразумен. 

Забележка: При деца тази функция може да липсва.

  • Страхуващите се от социални ситуации, ги избягват или ги изживяват със силна тревожност или страдание.

Избягването, тревожното очакване или дистрес в социална ситуация се намесва значително в нормалното рутинно, професионално функциониране или социални дейности или взаимоотношения, или е налице силно изразено притеснение от фобията.

  • Симптомите продължават поне шест месеца.

Възможно е да има поява на психо-соматични симптоми, а в някои случаи социалната фобия може да съществува съвместно и с други психични състояния, като депресия, обсесивно-компулсивно разстройство или пост-травматично стресово  разстройство.

Ако имате нужда от подкрепа по пътя на овладяването на социалната фобия, ние от Център „Идентичност“ сме насреща!

Критериите са адаптирани по DSM-V

Източник: psychcentral.comсоциална фобия

FacebookinstagramFacebookinstagram
FacebookFacebook