Град Пловдив, България
0896 244 774 - Таня Ралева; 0898 398 689 - Иван Ралев
identichnost@abv.bg

Фирми & Организации

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА и ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Фирми, организации-подбор на персонал, психологическо обслужванеУслугите Ни по отношение на организационното  консултиране са насочени към повишаване на ефективността, подобряване на работния климат и взаимоотношенията.

Те включват: 

1. Обучениe, тиймбилдинг на служители и мениджъри:

Може да се запознаете с темите на предлаганите от Нас обученията ТУК. Всяко обучение може да се моделира спрямо индивидуалните потребности на екипа.

2. Психологическо обслужване:

 • Психологическо консултиране за служителите, с цел грижа за психологическото им здраве;
 • Психологическа диагностика;
 • Ефективни краткосрочни психологически интервенции;
 • Ранна подкрепа при решаването на конфликти;
 • Провеждане и фасилитиране на работни срещи и заседания;
 • Индивидуална и групова супервизия на екипа;
 • Брейнсторминг;
 • Консултиране в изработването стратегия за развитие на персонала;
 • Консултиране на мениджмънта по въпроси с развитието и ефективното управление на екипа;
 • Оптимизация на работна среда и процеси.

Ползи за Вашата фирма/ организация:

 • Персонал, който изпълнява по-ефективно своите задължения;
 • Повишена мотивация;
 • Повишена производителност;
 • Подобрени работни отношения;
 • По-ниски нива на професионален стрес;
 • Подобрено психично здраве на служителите;
 • Намаляване на отсъствията и болничните;
 • Намалено текучество на служителите;
 • Лоялност от страна на служителите;
 • Повишено чувство за принадлежност и значимост на служителите.

Малко интересни факти и статистика:

 • По данни на Евростат  55% от изгубените работни дни в Европа се дължат на стрес, в България 40% от напускащите работата си, посочват като причина бърнаут, а над 50% – проблеми във взаимоотношенията в екипа и мениджмънта.
 • По-малко от 50% от служителите във фирмите говорят открито с преките си мениджъри, при наличие на проблем на работното място, стрес, професионално неудовлетворение.
 • Две четвърти от служителите смятат да подадат оставка поради стрес, професионално неудовлетворение, неудовлетвореност от взаимоотношенията в екипа и комуникацията с мениджъра.