Град Пловдив, България
0898 398 689
identichnost@abv.bg

Фирми & Организации

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА и ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Фирми, организации-подбор на персонал, психологическо обслужванеУслугите Ни за фирми и организации включват:

 1. Обучениe, тиймбилдинг на служители;
 2. Психологическо обслужване.

По-детайлна информация може да намерите по-долу, но преди това малко интересни факти:

 • По данни на Евростат  55% от изгубените работни дни в Европа се дължат на стрес, в България 40% от напускащите работата си, посочват като причина бърнаут.
 • По-малко от 50% от служителите във фирмите говорят открито с преките си мениджъри, при наличие на проблем на работното място, стрес, професионално неудовлетворение.
 • Две четвърти от служителите смятат да подадат оставка поради стрес, професионално неудовлетворение, неудовлетвореност от взаимоотношенията в екипа и комуникацията с мениджъра.

1. Обучениe, тиймбилдинг на служители и мениджъри

Може да се запознаете с темите на предлаганите от Нас обученията ТУК. Всяко обучение може да се моделира спрямо индивидуалните потребности на заявяващата го организация.

2. Психологическо обслужване:

 • Психологическо консултиране за служителите, с цел грижа за психологическото им здраве;
 • Психологическа диагностика;
 • Ефективни краткосрочни психологически интервенции;
 • Ранна подкрепа при решаването на конфликти;
 • Провеждане и фасилитиране на работни срещи и заседания;
 • Подбор на персонал;
 • Индивидуална и групова супервизия на екипа;
 • Брейнсторминг;
 • Консултиране в изработването стратегия за развитие на персонала;
 • Консултиране на мениджмънта по въпроси с развитието и ефективното управление на екипа.

Възможности, които този начин на взаимодействие Ви предоставя:

 • Фирмата да не поддържа специалист или отдел, който да се занимават с подбора и развитието на персонала, с грижата за психичното здраве на служителите;
 • Пестите време и финансови ресурси – за заплати, помещения, обучение и професионално развитие на този/тези специалист/и;
 • И не на последно място нещо изключително важно, да се поддържа специализирана гледна точка в едно с външна перспектива, задължително условие за ефективност и постигане на поставените цели при работа със служители на фирми.

Ползи за Вашата фирма/ организация:

 • Персонал, който изпълнява по-ефективно своите задължения;
 • Повишена производителност
 • Подобрени работни отношения;
 • Повишена мотивация;
 • По-ниски нива на професионален стрес;
 • Подобрено психично здраве на служителите;
 • Намаляване на отсъствията и болничните;
 • Намалено текучество на служителите;
 • Лоялност от страна на служителите.