Град Пловдив, България
0896 244 774 - Таня Ралева; 0898 398 689 - Иван Ралев
identichnost@abv.bg

Коучинг & Личностно развитие

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА и ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Ако имате желание или чувствате потребност от развитие на Вашата личност, то ние може да Ви подкрепим в това да:

 • Оцените и подобрите уменията и нагласите си;
 • Разберете, определите и поставите собствените си цели;
 • Съставите план за постигането им;
 • Задвижите собствената си мотивация.

Това ще Ви подпомогне положителното по отношение на:

 • Увереността Ви;
 • Себеуважението и самооценката;
 • Постигане на поставените цели;
 • Постигане на успех в различни части на живота, като семейство, професия, финанси и здраве;
 • Личностното Ви развитие.

За кого е:

 • За отделни личности;
 • За екипи на организации/ компании;

Как да започнете:

Свържете се с Нас ТУК, за да изготвим индивидуална програма за Вас или Вашия екип и да планираме съвместната Ни работа;