Град Пловдив, България
0898 398 689
identichnost@abv.bg

Мотивация & Личностно развитие

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА и ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Ако имате желание или чувствате потребност от развитие на Вашата личност, то ние може да Ви подкрепим в това да:

 

 • Оцените и подобрите уменията и нагласите си;
 • Разберете, определите и поставите собствените си цели;
 • Съставите план за постигането им;
 • Задвижите собствената си мотивация.

Това ще Ви подпомогне положителното по отношение на:

 • Увереността Ви;
 • Себеуважението и самооценката;
 • Постигане на поставените цели;
 • Постигане на успех в различни части на живота, като семейство, професия, финанси и здраве;
 • Личностното Ви развитие.

За кого е:

 • За отделни личности;
 • За екипи на организации/ компании;

Вашият консултант:

психолог, педагог, клиничен психолог, семеен консултант, специалист по комуникация и повишаване на мотивацията, тренинг обучител, международно сертифициран обучител на обучители.

Как да започнете:

 • Свържете се с Нас ТУК, за да изготвим индивидуална програма за Вас или Вашия екип и планираме съвместната Ни работа;