Град Пловдив, България
0896 244 774 - Таня Ралева; 0898 398 689 - Иван Ралев
identichnost@abv.bg

Обучения за служители и мениджъри

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА и ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Фирмените и организационните Ни обучителни програми са насочени към усвояването и тренирането на умения, качества нужни за ефективното функциониране и оптимизация в дейността на фирмата.

Те са предназначени за сплотяване на екипи, развиване на ползотворни и ефективни взаимоотношения с клиентите, личностно развитие, социално и емоционално израстване,  компоненти, кореспондиращи с  организационната продуктивност, функционалност и устойчивост.

Темите и акцентите на всяко обучение може да бъде формулирано спрямо конкретно дефинираните потребности и специфика на всяка фирма.

Работа с клиенти:

 • Работа с клиенти – умения и методи.

 • Умения за общуване по телефона.

 • Психологически аспекти на потребителския избор.

Time managgement и продуктивност:

 • Управление на времето.

 • Супер продуктивност.

Общуване, екипност, лидерство:

 • Психодинамичен Team building.

 • Общуване и комуникация – ефективно взаимно разбиране.

 • Работа в екип. Изграждане на екип и екипна съвместимост.

 • Мотивация. Ефективна мотивация на персонала и екипа.

 • Лидерство. Ефективно управление и лидерство. 

 • Развитие на креативността и отключване на потенциала на екипа!

Конфликти:

 • Решаване на конфликти и справяне с трудни ситуации.

 • Критично мислене за разрешаване на проблеми.

Самооценка, емоционална интелигентност:

 • Себеутвърждаващо, асертивно поведение. 

 • Тренинг за повишаване на повишаване на социалния и емоционален капацитет на служителите.

 • Емоционалната интелигентност – ключ към добрите взаимоотношения в екипа и организационното развитие.

Стрес и бърнаут:

 • Бърнаут синдром. Симптоми и стратегии за справяне.

 • Стрес на работното място. Стратегии за справяне със стреса.

Контакт добър психолог Пловдив