Град Пловдив, България
0896 244 774 - Таня Ралева; 0898 398 689 - Иван Ралев
identichnost@abv.bg

Предстоящи обучения

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА и ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Предстоящи обучения/ Обучения за психолози 

Курс „Майсторството на психологическото консултиране“

Психологическото консултиране е ключова дейност в областта на практическата психология, именно за това Ви представяме част от неговите специфики в авторският ни курс „Майсторството на психологическото консултиране“.

Програмата на курса е базирана преди всичко на дългогодишната ни професионална практика и многобройни квалификации, като е разработена така, че да даде една добра основа за овладяване на психологическото консултиране в практиката.

Ще разберете какви умения трябва да овладеете, за да направите психологическото консултиране ефективно.

Курсът е предназначен за лица с висше образование:
студенти по психология (последната година), психолози с липса или малък опит в професията.

Програмата включа два модула: Въвеждащ и Надграждащ, като включват следните въпроси и компоненти:

Въвеждащ модул:

 • Същност и цели на психологическото консултиране?
 • Принципи на консултативния процес – професионална етика, граници;
 • Пренос, контрапренос;
 • Подготовка на консултанта – нагласа, работно пространство и др.;
 • Създаване на терапевтичен контакт с клиента;
 • Фази на консултативния процес – специфика, умения и техники;

Надграждащ модул:

 • Работа с трудни клиенти;
 • Ролево изследване на консултативната ситуация;
 • Работа по случаи;

Курсът може да се превърне както във входна точка в професията, така и във възможност за задълбочаване на знанията, преди да преминете към частна практика. Основното нещо в този курс е умението да се използват придобитите знания в работата с клиенти.

 • Ние Ви даваме специфични, системни умения за практикуващи психолози;
 • Обучаваме как да работите с клиенти;
 • Работим в малки групи, така че всеки да получи достатъчно внимание и обратна връзка;

*Впоследствие Ние може да Ви подкрепяме в консултативния процес чрез супервизия във Вашата практика.

Цена на курса:

170 лв. за модул.

При заплащане и на двата модула цената е 300 лв.

Дати и място на провеждане:

I модул: 02.04. – 03.04.2022г.

II модул: 30.04. – 01.05.2022г.

*Записване до 28.03.2022г. на имейл: identichnost@abv.bg или тел. 0898398689

Форма на провеждане:

Форматът на курса е интерактивен –  работа в малки групи, енергезиращи и ролеви упражнения и др. 

*Курсът ще се проведе присъствено в град Пловдив, х-л „Интелкооп“.

Обучител/ Водещ на курса:

Иван Ралев (https://identichnost.com/psiholog-plovdiv/psiholog-plovdiv-ivan-ralev/)

 • Психолог
 • Клиничен психолог,
 • системен семеен консултант; 
 • Психолог с 18 г. опит в работата с клиенти и проведени над 2 700 консултативни сесии;
 • Тренинг-обучител, международно сертифициран обучител на обучители  (Social Emotional Learning);
 • Експерт по ефективна комуникация и повишаване на мотивацията;
 • Супервизор на екипи;