Град Пловдив, България
0896 244 774 - Таня Ралева; 0898 398 689 - Иван Ралев
identichnost@abv.bg

За границите в отношенията…

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА и ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

За границите в отношенията…

Добър психолог в Пловдив

Изкуството да бъдем себе си,

докато останем свързани.“

Взаимоотношенията са сложно нещо! Изключително важни за нашето благополучие като хора, но никой не се ражда, знаейки как да ги поддържа, това е умение, което се учи.

Ученето не е само в училище, учим се на не по-малко неща през целия си живот – умения за взаимоотношения с околните, запазване на връзката си с партньора, лекуване на „стари рани“, справяне със загуби, учим се да бъдем родители, да определяме личните си и семейните граници и т.н.

В тази връзка, какво мислите за границите и тяхната необходимост?

Добър психолог в ПловдивЧесто чуваме за значението на поставянето на лични граници в живота ни. Но създаването на здравословни граници е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Поне практиката ми до този момент сочи, че без значение от възрастта и опита, доста често хората се притесняват да поставят ограничения и граници във връзките си, с приятелите и дори с децата си. Може да звучи малко плашещо, но границите всъщност уважават различията ни!

Те са външен израз на вътрешно самоутвърждаване, което означава да знаем и затвърждаваме това, което е важно за нас.

Да ги заявим означава да уважаваме себе си като отделен индивид с нужди и желания, които понякога могат да се различават от тези на другите. Без здравословни граници позволяваме на другите да определят собствените ни желания и потребности. Същността на границите е да разграничаваме това,  което  искаме, от това което другите искат  от  нас

Може да имаме много гъвкави или „размити“ граници или много твърди граници, които ни пречат да имаме здрави отношения с другите или със себе си, зависи от нас самите.

Научаването как да задаваме и прилагаме здравословни граници с другите е ключово умение за взаимоотношения, което подобрява драстично отношения ни с околните. Познаването и умелото определяне на граници е основно умение за пълноценен живот.

Ясните граници са акт на самолюбие и грижа за себе си. 

Необходимо е време, практика и грешки, за да знаем нашите граници и доколко се чувстваме удобно да ги разтегляме. 

Отстояването на лични границите е умение, което си заслужава да се учи и практикува. Това е пътуване към самооткриване и израстване, което си струва да се следва, ако имате нужда от подкрепа по този път може да потърсите нашето съдействие. 

Ако изпитвате затруднения в отношенията с важни за Вас хора се свържете с Нас!

За статията са използвани различни материали: Енциклопедия Психология;  „Психология на личността“ и Psychology Today.

FacebookinstagramFacebookinstagram
FacebookFacebook