Град Пловдив, България
0896 244 774 - Таня Ралева; 0898 398 689 - Иван Ралев
identichnost@abv.bg

Супервизия

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА и ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Предлагаме индивидуална и групова супервизия на екипи на различен тип социални услуги (ЦНСТ, ЦСРИ, ДЦДМУ, ЦОЦ, др.) и организации.

Малко повече за същността на супервизията:

В буквален превод супервизия означава поглед от горе или мнение на експерт, който „гледа-отгоре” или „гледа – върху” начина, по който се изпълнява професионалната дейност, професионалното функциониране на екип или индивид.

Супервизията е средство, предлагащо гаранция за качество на всяка социална дейност, където функциите са ясно дефинирани.

Основна нейна цел е подобряване на работната ситуация, което включва:

 • Подобряване организацията на работа и работната атмосфера;
 • Повишаване производителността на екипа;
 • Нарастване на специфичната за съответното поле компетентност;
 • Превенция и развитие на способност за справяне със състояния на бърнаут, професионално напрежение, др.;
 • Развиване на способността за съвместна работа.

Опитът ни в провеждането на супервизия: 

Супервизия (индивидуална и групова) на социални услуги и екипи на:

 • ЦДМУ – Гълъбово;
 • ЦОП – Асеновград;
 • ДЦДМУ – Дъга, Панагюрище;
 • ЦОП – Зора, Панагюрище;
 • ЦСРИВХ ПР – Стара Загора;
 • Екипи от “ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ” и др.