Град Пловдив, България
0898 398 689
identichnost@abv.bg

Нашия опит

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА и ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

През годините на професионалното развитие Нашият екип е натрупал дългогодишен опит в:

Провеждането на редица обучения и тренинги на фирми, организации: 

 • Служители и мениджъри на “ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД;
 • Служители на “Кхана” ЕООД;
 • Мениджъри от “Джебел-96” ООД;
 • Служители от “ИНЧ-ФРИГО” ЕООД
 • Служители на Алфа Холдинг;
 • Медицински сестри, здравни работници и лекари от УМБАЛ “Еврохоспитал”;
 • Библиотекари от НБ “Иван Вазов”;
 • Служители на РУСО-Пловдив;
 • Служители на бившото вече Електроразпределение-Пловдив, Пазарджик.;
 • Соник старт – обучение 1, обучение 2

Провеждането на редица обучения на университетски преподаватели, учители и възпитатели: 

 • Преподаватели от ПУ „Паисий Хилендарски“, МУ Пловдив, Медицински колеж към МУ Пловдив, УТХ Пловдив;
 • Учители от Пловдив, София, Пазарджик, Велинград, Свиленград, Хасково, Костенец, Варна, Видин, Смолян, Харманли, с. Граф Игнатиево, с. Богданица, с. Кърнаре и др.;
 • Преподаватели от Центрове за професионално обучение (ЦПО) от Пловдив, София, Варна, Хасково, Смолян, Велинград, Пазарджик, Сърница, с.Борино и др.;
 • Обществени възпитатели към Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от цялата страна;
  Възпитатели от Обединени ученичешки общежития-Хасково.

Провеждането на редица обучения на социални работници и супервизия на социални услуги:

 • Обучения на социални работници от Пловдив, Раковски, Пазарджик, Велинград, Асеновград, Карлово, Казанлък, Хасково, Велинград, Кирково, Смолян, Кърджали, София, Стара Загора, Велико Търново, Враца, Ловеч, Силистра, Разлог, Гоце Делчев др.;

Провеждането на супервизия: 

 • Супервизия (индивидуална и групова) на екипите на ЦДМУ – Гълъбово, ЦОП – Асеновград, ДЦДМУ – Дъга, ЦОП – Зора, др.;
 • Супервизия на екипи в “ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.

Провеждането на редица обучения на родители, доброволци и ученици:

 • Провеждане на групи за повишаване на родителските умения на родители от град Пловдив;
 • Студенти от Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” и Югозападен университет “Неофит Рилски” Великотърновски университет “Св.св.Кирил и Методий”;
 • Доброволци към Общински съвети по наркотични вещества и Превантиво-информационни центрове по наркомании – Пловдив, Хасково, Габрово, Кърджали, Стара Загора, Бургас;
 • Ученици горен курс от България и Гърция;
 • Деца и младежи от бившите вече помощни училища и институции (ДДЛРГ, ДДМУИ) в посока емоционалното и психично развитие, чрез организиране на групи за работа с тях;
 • Деца предучилищна и начално училищна възраст (чрез курсове за повишаване на самооценката);