Град Пловдив, България
0896 244 774 - Таня Ралева; 0898 398 689 - Иван Ралев
identichnost@abv.bg

Обучение

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА и ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Провеждаме обучения за Психолози, социални работници, възпитатели, както и обучения за Мениджъри и служители на фирми и организации.

Супервизия за социални услуги

Обученията могат да се проведат присъствено или ОНЛАЙН. Когато те са в присъствена форма се реализират в духа на интерактивния подход с фокус върху емоционалното преживяване и активно участие, комбинирайки теоретична информация с различни интерактивни и енергезиращи упражнения, решаване на казуси, работа в малки групи, моделни ситуации и възможност за практика и усвояване на представяните умения и компетенции.

Всяко обучение може да се реализира в рамките на един, два или три дни, по представените или индивидуално формулирани теми и акценти.

През годините на професионалното развитие членовете на Нашият екип са натрупали дългогодишен опит в:

Провеждането на редица обучения и тренинги със служители на различни фирми и организации, като някой от тях са: 

 • Служители и мениджъри на “ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД;
 • Служители на “Кхана” ЕООД;
 • Мениджъри от “Джебел-96” ООД;
 • Служители от “ИНЧ-ФРИГО” ЕООД
 • Служители на Алфа Холдинг;
 • Медицински сестри, здравни работници и лекари от УМБАЛ “Еврохоспитал”;
 • Библиотекари от НБ “Иван Вазов”;
 • Служители на РУСО-Пловдив;
 • Служители на бившото вече Електроразпределение-Пловдив, Пазарджик.;
 • Соник старт – обучение 1обучение 2 и други.

Провеждането на редица обучения на университетски преподаватели, учители и възпитатели: 

 • Преподаватели от ПУ „Паисий Хилендарски“, МУ Пловдив, Медицински колеж към МУ Пловдив, УТХ Пловдив;
 • Учители от Пловдив, София, Пазарджик, Велинград, Свиленград, Хасково, Костенец, Варна, Видин, СмолянХарманли, с. Граф Игнатиево, с. Богданица, с. Кърнаре и др.;
 • Преподаватели от Центрове за професионално обучение (ЦПО) от Пловдив, София, Варна, Хасково, Смолян, Велинград, Пазарджик, Сърница, с.Борино и др.;
 • Обществени възпитатели към Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от цялата страна;
  Възпитатели от Обединени ученичешки общежития-Хасково.

Провеждането на редица обучения на психолози и социални работници:

 • Обучения на психолози от Пловдив, София, Велико Търново, Пазарджик и др.
 • Обучения на социални работници от Пловдив, Раковски, Пазарджик, Велинград, Асеновград, Карлово, Казанлък, Хасково, Велинград, Кирково, Смолян, Кърджали, София, Стара Загора, Велико Търново, Враца, Ловеч, Силистра, Разлог, Гоце Делчев др.;

Провеждането на редица обучения на студенти, доброволци, ученици и родители:

 • Студенти от Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” и Югозападен университет “Неофит Рилски” Великотърновски университет “Св.св.Кирил и Методий”;
 • Доброволци към Общински съвети по наркотични вещества и Превантиво-информационни центрове по наркомании – Пловдив, Хасково, Габрово, Кърджали, Стара Загора, Бургас;
 • Провеждане на групи за повишаване на родителския капацитет на родители от град Пловдив;
 • Ученици горен курс от България и Гърция;
 • Деца и младежи от бившите вече помощни училища и институции (ДДЛРГ, ДДМУИ) в посока емоционалното и психично развитие, чрез организиране на групи за работа с тях;
 • Деца предучилищна и начално училищна възраст (чрез курсове за повишаване на самооценката);