Град Пловдив, България
0898 398 689
identichnost@abv.bg

Обучение & Супервизия

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА и ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Обучение

Провеждаме обучения за Психолози, социални работници, възпитатели, както и обучения за Мениджъри и служители на фирми и организации.

Супервизия за социални услуги

По-голямата част от обученията могат да се проведат освен присъствено, но и ОНЛАЙН! Когато те са в присъствена форма се реализират в духа на интерактивния подход с фокус върху емоционалното преживяване и активно участие, комбинирайки различни интерактивни игри, енергезиращи упражнения, решаване на казуси, работа в малки групи, моделни ситуации и възможност за практика и усвояване на представяните умения и компетенции.

Всяко обучение може да се реализира в рамките на един, два или три дни, по представените или индивидуално формулирани теми и акценти.

Супервизия

Предлагаме индивидуална и групова супервизия на екипи на различен тип социални услуги, организации, други структури. 

Супервизията може да бъде:

  • Индивидуална;
  • Групова.

За опита Ни в сферата, както и екипите, на които сме провеждали супервизия, може да прочетете ТУК.

Малко повече за същността на супервизията:

В буквален превод супервизия означава поглед от горе или мнение на експерт, който „гледа-отгоре” или „гледа – върху” начина, по който се изпълнява професионалната дейност, професионалното функциониране на екип или индивид.

Супервизията е средство предлагащо гаранция за качество на всяка социална дейност, където функциите са ясно дефинириуми.

Основна нейна цел е подобряване на работната ситуация, което включва:

  • Подобряване организацията на работа и работната атмосфера;
  • Повишаване производителността на екипа;
  • Нарастване на специфичната за съответното поле компетентност;
  • Превенция и развитие на способност за справяне със състояния на бърнаут, професионално напрежение, др.;
  • Развиване на способността за съвместна работа.