Град Пловдив, България
0896 244 774 - Таня Ралева; 0898 398 689 - Иван Ралев
identichnost@abv.bg

Обучения за психолози и социални работници

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА и ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Обученията Ни са насочени към повишаване професионалната квалификация, развитието на умения и компетентности, нужни в ежедневната работа на специалисти в областта на психологията и социалната работа:

 • Психологическо консултиране.

 • Мотивационното интервюиране – терапевтичен стил за подсилване на мотивацията и осъществяване на промяна.

 • Границите – как да ги поставяме и отстояваме в работата с клиентите/пациентите.

 • Методи за работа с хиперактивни деца.

 • Кризи в детското развитие.

 • Детските страхове – техники за работа.

 • Потребностите на детето.

 • Работа с родители – ефективно и ползотворно общуване.

 • Социални умения и компетенции.

 • Емоционална интелигентност.

 • Работа в екип-екипни срещи, методи;

 • Общуване, комуникация и ефективно взаимодействие.

 • Ефективно управление и лидерство.

 • Справяне с конфликтни ситуации.

 • Асертивност. Себеутвърждаващо поведение.

 • Стресът на работното място. Стратегии за справяне.

 • Бърнаут синдром.

 • Обучение в интерактивни методи за работа с деца.

 • Обучение за водещи на групово-динамичен тренинг.

 • Методи на социална работа.

 • Родителство. Споделено родителство. Функции на семейството.

 • Насилието – същност, видове, симптоми, последици.

 • Психоактивните вещества – реалности и митове.

 • Психологични аспекти на употребата на дроги и методи на превенция.

 • Ефективни превантивни стратегии в борбата с психоактивни вещества.

 • Дизайнерските дроги – модата сред тийнейджърите.

Контакт добър психолог Пловдив