Град Пловдив, България
0898 398 689
identichnost@abv.bg

Психолог Иван Ралев

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА и ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Психолози Пловдив

Иван Ралев

Психологическо консултиране

Психолог, клиничен психолог, системен семеен консултант, брачен консултант. Психолог с проведени над 2 700 консултативни сесии; Експерт по ефективна комуникация и повишаване на мотивацията. Автор на редица статии и публикации, съавтор на “Наръчник за социални умения”.

„Здравейте! Аз съм Иван и като психолог работя от 18 години с деца, младежи, юноши, възрастни, двойки, семейства. Вярвам, че личностното израстване е процес, в който качествената психологическата подкрепа има своето неизменно място тогава, когато имаме нужда от различна гледна точка, подкрепа, разбиране или изпитваме моментна трудност в живота си! Радвам се, че все повече хора използват възможностите на психологическото консултиране и терапия, за да подобрят живота си така, че да се чувстват по-ценни, значими и успешни!”

Сферите и областите, в които работя:

Психологическо консултиране на ВЪЗРАСТНИ и РОДИТЕЛИ при:Психолог Пловдив

 • Панически атаки, фобии, тревожност;
 • Вътре личностни конфликти;
 • Трудности в пълноценното личностно функциониране; 
 • Тежки житейски ситуации – развод, загуба на близък, промяна на работното място и др.;
 • Занижена самооценка;
 • Чувства на вина, срам, гняв, др.;
 • Преодоляване на между личностни конфликти;
 • Себеопознаване и себеизразяване;
 • Личностно израстване и развитие;
 • Развитие на уменията за ефективна комуникация;
 • Затруднения с „ролята“ на родителстване;
 • Неразбирателства между поколенията – деца-родители;
 • Консултация на родители относно връзката с техните деца (комуникация и ролите в семейството);
 • Консултация на бъдещи родители (психическа подготовка за предстоящото събитие, детско възпитание).
 • Подобряване на самооценката и родителския капацитет.

Психологическо консултиране на СЕМЕЙСТВА/ ФАМИЛНО и СЕМЕЙНО консултиране при:

 • Трудности и проблеми във взаимоотношенията с другия партньор;
 • Затруднена и/или неефективна комуникация;
 • Трудности в отглеждането на децата;
 • Затруднения в откриването на баланс между своите потребности и изискванията на ролята, в която са;
 • Утвърдени семейни модели потискащи функционирането на някого от членовете на семейната система.

Психологическо консултиране на ДЕЦА, ЮНОШИ, МЛАДЕЖИ при:

 • Поведенчески трудности – в училище или семейството;
 • Детски страхове;
 • Хиперактивност и дефицит на внимание;
 • Затруднения в адаптацията (детска градина, училище и др.) и създаване на приятелска среда;
 • Затруднения в общуването и себе изразяването;
 • Конфликти с родители;
 • Кризи в етапите на развитие;
 • Ниско самочувствие и занижена самооценка;
 • Преодоляване на загуба, раздяла/развод;
 • Неразбирателство с връстници.

ТУК може да прочетете повече за психологическото консултиране и да получите друга полезна информация. 

Обучение и тиймбилдинг. Супервизия

Тренинг-обучител; Международно сертифицирани обучители на обучители (един от тримата в България) по Програмата Lions Quest на Lions Clubs International Foundation; Обучител с над 3000 часа опит в група и над 210 проведени тренинга, обучения и уъркшопи; Експерт по ефективна комуникация и повишаване на мотивацията; Супервизор на екипи.

“Като тренинг-обучител вече над 19 години работя с мениджъри и служители на различни компании, организации и обучителни институции. Професионалната ми експертиза се допълва и от множеството обучения на психолози, социални работници, учители и възпитатели (от цялата страна), университетски преподаватели (от ПУ „Паисий Хилендарски“, МУ Пловдив, Медицински колеж към МУ Пловдив, УТХ Пловдив), студенти (от ПУ “

Добър психолог в Пловдив

Паисий Хилендарски”, ЮУ “Неофит Рилски”, ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”), младежи, ученици и доброволци от цялата страна.

Супервизирам екипи в областта на социалната сфера и бизнеса. Повече за професионалния ми опит може да прочетете ТУК

В областта на груповата работа компетенциите ми са в сферата на:

Провеждане на ОБУЧЕНИЯ, ТРЕНИНГИ, ТИЙМБИЛДИНГ:

 • Корпоративни обучения на фирми, организации;
 • Вътрешно фирмени тренинги;
 • Обучения за специалисти в областта на психологията и социална работа – психолози и социални работници;
 • Обучения за личностно развитие и повишаване на мотивацията;
 • Обучения за развитието на емоционална интелигентност и социални умения;
 • Тиймбилдинг /Team building/.

Провеждане на СУПЕРВИЗИЯ

 • Супервизия на социални услуги от типа ЦНСТ, ЦСРИ, ДЦДМУ, ЦОЦ и др.;
 • Супервизия на екипи на фирми, компании, организации.

 

ТУК може да прочетете повече за обученията и групите специалисти, с които работим.

Снимка на телефон