Град Пловдив, България
0896 244 774 - Таня Ралева; 0898 398 689 - Иван Ралев
identichnost@abv.bg

Психолог Иван Ралев

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА и ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Психолози Пловдив

Психолог Иван Ралев, психотерапевт

Психолог; Клиничен психолог; Системен семеен консултант, CGP Сертифициран групов психотерапевт (Certified by International Board for Certification of Group Psychotherapists, American Group Psychotherapy Association); Един от тримата за България международно сертифицирани обучители по Програма Lions Quest (Social Emotional Learning) на Lions Clubs International Foundation; Водещ интерактивно обучение; Експерт по ефективна комуникация и повишаване на мотивацията; Супервизор на екипи;

Психолог с проведени над 3500 консултативни сесии. Обучител с над 225 проведени тренинга, обучения, уъркшопи. Автор на редица статии и публикации, съавтор на „Наръчник за социални умения“, автор и водещ на предаването „Отвори вратата“ по DCTV.

„Здравейте! Аз съм Иван и се развивам в полето на психологическото консултиране, интегративната и групова психотерапия, психо динамичния обучителен подход. Като психолог работя от 18 години с възрастни, родители, семейства и двойки, деца, младежи и юноши. Като групов психотерапевт съм работил с различни групи от деца, младежи и възрастни. Като обучител над 19 години работя с мениджъри и служители на различни компании, организации и институции. Професионалната ми експертиза се допълва от множеството обучения на психолози, социални работници, учители и възпитатели, университетски преподаватели (от ПУ „Паисий Хилендарски“, МУ Пловдив, Медицински колеж към МУ Пловдив, УТХ Пловдив), студенти (от ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮУ „Неофит Рилски“, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“), младежи, ученици и доброволци. Дългогодишен е опитът ми в работата с деца и младежи, както от бившите социални институции (ДДЛРГ, ДДМУИ), така и от настоящи социални услуги (ЦНСТ, ЦСРИ, др.).  Супервизирам екипи на различни социални услуги.

Вярвам, че личностното израстване е процес, в който качествената психологическата подкрепа и обучение имат своето неизменно място тогава, когато имаме нужда от различна гледна точка, развитие, подкрепа, разбиране или изпитваме моментна трудност в живота си! Радвам се, че все повече хора използват възможностите на психологическото консултиране, психотерапията и групово динамичния тренинг, за да подобрят личния си живот и професионалното си функциониране така, че да се чувстват по-ценни, значими и успешни!

Сферите и областите, в които работя:

Психологическо консултиране на ВЪЗРАСТНИ и РОДИТЕЛИ:Психолог Пловдив

 • Панически атаки,
 • Депресия, повишена тревожност;
 • Тежки житейски ситуации – развод, загуба на близък, тежко заболяване, социална изолазия, загуба на работното място и др.;
 • Занижена самооценка;
 • Чувства на вина, срам, гняв, др.;
 • Преодоляване на между личностни конфликти;
 • Развитие на социалните умения и емоционална интелигентност;
 • Затруднения с „ролята“ на родителстване;
 • Неразбирателства между поколенията – деца-родители;
 • Консултация на родители относно връзката с техните деца;
 • Консултация на бъдещи родители;
 • Работа с клиенти с различна сексуална ориентация.

ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ:

 • Групи за подкрепа;
 • Групи за личностно израстване;

 

СЕМЕЙНО и ФАМИЛНО консултиране:

 • Трудности и проблеми във взаимоотношенията с партньора;
 • Затруднена и/или неефективна комуникация;
 • Трудности в отглеждането на децата;
 • Затруднения в откриването на баланс между собствените потребности и изискванията на ролята в семейната система;
 • Утвърдени дисфункционални модели, потискащи функционирането на някого от членовете на семейството.

 

Психологическо консултиране на ДЕЦА, ЮНОШИ, МЛАДЕЖИ:

 • Детски страхове;
 • Хиперактивност и дефицит на внимание;
 • Затруднения в адаптацията, в училище;
 • Поведенчески трудности – в училище или семейството;
 • Затруднения в общуването и себе изразяването;
 • Конфликти с родители и неразбирателство с връстници;
 • Занижена самооценка;
 • Преодоляване на загуба, раздяла/развод.

Добър психолог в Пловдив

 

 

Провеждане на ОБУЧЕНИЯ, ТРЕНИНГ, ТИЙМ БИЛДИНГ (допълнителна информация за опит – ТУК):

 • Вътрешно фирмени, корпоративни обучения;
 • Психодинамичен тренинг;
 • Обучения за специалисти в областта на психологията и социална работа – психолози и социални работници;
 • Обучения за личностно развитие и повишаване на мотивацията;
 • Обучения за развиване на емоционална интелигентност и социални умения – общуване, екипност, решаване на конфликти, лидерство, емпатия, асертивно поведение, управление на стреса и др.
 • Тиймбилдинг.

Провеждане на СУПЕРВИЗИЯ (допълнителна информация за опит – ТУК):

 • Супервизия на социални услуги от типа ЦНСТ, ЦСРИ, ДЦДМУ, ЦОЦ и др.;
 • Супервизия на екипи.

Снимка на телефон