Град Пловдив, България
0898 398 689
identichnost@abv.bg

Психолог Иван Ралев

Ние се грижим за Вашето психично здраве!

Добър психолог в ПловдивИван Ралев

Психолог, семеен консултант, клиничен психолог, тренинг-обучител, сертифициран обучител по програмата Lions Quest на Lions Clubs International Foundation; Психолог с проведени над 2500 консултативни сесии; Обучител с над 3000 часа опит в група и над 200 проведени тренинга, обучения и уъркшопи; Супервизор на екипи.

„Като психолог работя от 17 години с деца, младежи, юноши, възрастни, двойки, семейства. Като тренинг-обучител вече над 19 години работя с мениджъри и служители на различни компании, организации и обучителни институции. Професионалната ми експертиза се допълва и от множеството обучения на психолози, социални работници, учители и възпитатели (от цялата страна), университетски преподаватели (от ПУ „Паисий Хилендарски“, МУ Пловдив, Медицински колеж към МУ Пловдив, УТХ Пловдив), студенти (от ПУ “Паисий Хилендарски”, ЮУ “Неофит Рилски”, ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”), младежи (включително и услуги – ЦНСТ, ЦСРИ, ДЦДМУ, ЦОЦ и от бившите вече институции-ДДЛРГ, ДДМУИ), ученици и доброволци от цялата страна.”

Сферите и областите, в които работя:

Психологическо консултиране на ДЕЦА, ЮНОШИ, МЛАДЕЖИ при:

 • Поведенчески трудности – в училище или семейството;
 • Детски страхове;
 • Хиперактивност;
 • Затруднения в адаптацията (детска градина, училище и др.) и създаване на приятелска среда;
 • Затруднения в общуването и себе изразяването;
 • Конфликти с родители;
 • Кризи в етапите на развитие;
 • Ниско самочувствие и занижена самооценка;
 • Преодоляване на загуба, раздяла/развод;
 • Неразбирателство с връстници (неефективни социални връзки).

Психологическо консултиране на ВЪЗРАСТНИ и РОДИТЕЛИ при:

 • Панически атаки, фобии, тревожност;Психолог Пловдив
 • Вътре личностни конфликти;
 • Тежки житейски ситуации – развод, загуба на близък, промяна на работното място и др.;
 • Себеопознаване и себеизразяване;
 • Занижена самооценка;
 • Чувства на вина, срам, др.;
 • Затруднения с „ролята“ на родителстване;
 • Неразбирателства между поколенията – деца-родители;
 • Консултация на родители относно връзката с техните деца (комуникация и ролите в семейството);
 • Консултация на бъдещи родители (психическа подготовка за предстоящото събитие, детско възпитание).
 • Преодоляване на между личностни конфликти;
 • Подобряване на самооценката и родителския капацитет.

Психологическо консултиране на СЕМЕЙСТВА/ ФАМИЛНО и СЕМЕЙНО консултиране

 • Проблеми във взаимоотношенията с другия партньор;
 • Трудности в отглеждането на децата;
 • Затруднения в откриването на баланс между своите потребности и изискванията на ролята, в която са;
 • Когато утвърденият семеен модел потиска функционирането на някого от членовете на семейната система.

Добър психолог в Пловдив

 

Провеждане на ОБУЧЕНИЯ и ТРЕНИНГИ

Корпоративни обучения на фирми, организации;
Вътрешно фирмени тренинги;

Обучения за психолози и социални работници, педагози;
Team building.

Провеждане на СУПЕРВИЗИЯ

 • На екипи на фирми, организации;
 • На социални услуги от типа ЦНСТ, ЦСРИ, ДЦДМУ, ЦОЦ и др.

* Повече за професионалния ми опит може да прочетете тукКонтакт добър психолог Пловдив