Град Пловдив, България
0896 244 774 - Таня Ралева; 0898 398 689 - Иван Ралев
identichnost@abv.bg

Психологическо консултиране & Психотерапия

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА и ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Добър психолог в ПловдивКакво ще Ви даде Нашата консултация?

При консултация с Наш психолог Вие ще:

 1. Дефинирате правилно проблема си;
 2. Разберете истинските причини за него;
 3. Откриете начини за решаване на проблема;
 4. Направите план и предприемете конкретни стъпки за разрешаването му.

 

Работим със следните клиенти и теми:

Индивидуално психологическо консултиране за възрастни и родители, при:

 • Депресия и повишена тревожност;
 • Паник атаки;
 • Занижена самооценка;
 • Неувереност;
 • Негативни мисли;
 • Вина;
 • Загуба и раздяла;
 • Бърнаут/ Синдром на професионалното изпепеляване;
 • Междуличностни конфликти;
 • Хазартна и интернет зависимост;
 • Затруднения с „ролята“ на родителстване;
 • Неразбирателства между поколенията – деца-родители;
 • Консултация на родители относно връзката с техните деца;

Индивидуално психологическо консултиране за деца, юноши, младежи, при:

 • Поведенчески трудности – в училище или семейството;
 • Детски страхове;
 • Хиперактивност;
 • Затруднения в адаптацията (детска градина, училище и др.) и създаване на приятелска среда;
 • Затруднения в себеизразяването;
 • Конфликти и затруднения в общуването с родители, близки, връстници;
 • Кризи в етапите на развитие;
 • Занижена самооценка;
 • Неувереност
 • Загуба, раздяла/развод.

Депресия, детски страхове, семейна терапияСемейно, фамилно, брачно консултиране, при:

 • Проблеми във взаимоотношенията с партньора;
 • Проблеми в съвместната комуникация;
 • Трудности в отглеждането на децата;
 • Затруднения в откриването на баланс между личните потребности и изискванията на ролята, в която функционират партньорите;
 • Осъзнаване и трансформиране на дисфункционални ролеви модели.

* Психологическа консултация се извършва след предварително записан час! Консултация може да се проведе и онлайн!