Град Пловдив, България
0896 244 774 - Таня Ралева; 0898 398 689 - Иван Ралев
identichnost@abv.bg

Психолог Таня Ралева

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА и ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Психолог Таня Ралева, психотерапевт

Психолог с над 15 годишен опит (бакалавър по Психология ВСУ „Черноризец Храбър“, магистър по Социално приложна психология ПУ „Паисий Хилендарски“), Системен семеен консултант (специализация „Системно семейно консултиране“, Нов Български университет); Интегративен психотерапевт; Тренинг-обучител; Преминала и редица допълнителни квалификационни обучения, повишаващи експертизата в различни терапевтични направления и модалности. 

Вярвам, че терапията е място за личностно израстване в една безопасна среда, давайки възможност на хората да поемат контрола над живота, взаимоотношенията и емоциите си. Използвам инструменти от системния подход, арт терапията, когнитивно-поведенческата терапия и позитивната психотерапия, за да помогна на клиентите да се опознаят, приемат по-пълноценно себе си, повишат самооценката си и приемат всички емоции, които са част от ежедневието.

Като психолог и семеен консултант с над 2000 консултативни сесии – работя с възрастни и родители, деца, младежи и семейства. През годините професионалният ми опит като обучител е свързан с провеждането на редица тренинги и обучения на възрастни, младежи и деца. Автор съм на методика за повишаване на самооценката, съавтор на „Наръчник за социални умения“. Участвала съм в реализацията на редица проекти с фокус върху психологическото консултиране и развитието на социални умения“.

Сферите и областите, в които работя:

Деца, юноши, младежи

 • Поведенчески трудности – в училище или семейството;
 • Детски страхове; 
 • Затруднения в общуването и себе изразяването;
 • Конфликти с родители;
 • Ниско самочувствие и занижена самооценка;
 • Преодоляване на загуба, раздяла/развод;
 • Неразбирателство с връстници;
 • Неефективни социални връзки.

Възрастни и родители

 • Паник атаки;
 • Тревожност;
 • Трудни житейски ситуации – развод, загуба;
 • Занижена самооценка;
 • Затруднения с „ролята“ на родителстване;
 • Неразбирателства между поколенията – деца-родители.

Семейства – фамилно и семейно консултиране

 • Проблеми във взаимоотношенията с другия партньор;
 • Трудности в отглеждането на децата;
 • Затруднения в откриването на баланс между вашите потребности и изискванията към вас в семейството.

 

ТУК може да прочетете повече за психологическото консултиране и да получите друга полезна информация.

Контакт добър психолог Пловдив