Град Пловдив, България
0898 398 689
identichnost@abv.bg

Психолог Пловдив

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА и ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Поставяте ли нуждите на всички останали пред вашите собствени?

Критикувате ли себе си постоянно  дори и за най-малките грешки?

Имате ли усещането, че колкото и да правите или постигате, никога не е достатъчно?

Имате ли трудности при отстояване на личните си граници?

Желаете ли да подобрите взаимоотношенията си с околните?

Ако е така, вие сте на правилното място!

Консултация с психолог или семеен консултант/ психолог може да получите за Вас, Вашето дете, близък или за семейство Ви в една защитена среда при гарантирана конфиденциалност.

Нашите специалисти може да Ви бъдат полезни в следните сфери и области:

Възрастни и родители

Добър психолог в Пловдив

 • Депресия и тревожност;
 • Паник атаки;
 • Прекомерен стрес;
 • Бърнаут/ Синдром на професионалното изпепеляване;
 • Вътре личностни конфликти и дефицити;
 • Затруднения с „ролята“ на родителстване;
 • Неразбирателства между поколенията – деца-родители;
 • Консултация на родители относно връзката с техните деца (комуникация и ролите в семейството);
 • Консултация на бъдещи родители (психическа подготовка за предстоящото събитие, детско възпитание);
 • Преодоляване на между личностни конфликти;
 • Себеопознаване и себеизразяване;
 • Подобряване на самооценката и родителския капацитет.
 • Личностно израстване.

Деца, юноши, младежи

 • Поведенчески трудности – в училище или семейството;
 • Детски страхове;
 • Хиперактивност;
 • Затруднения в адаптацията (детска градина, училище и др.) и създаване на приятелска среда;
 • Затруднения в себеизразяването;
 • Конфликти с родители или близки;
 • Затруднения в общуването;
 • Кризи в етапите на развитие;
 • Ниско самочувствие и занижена самооценка;
 • Преодоляване на загуба, раздяла/развод;
 • Неразбирателство с връстници (неефективни социални връзки);
 • Зависимости – но само хазартна и интернет зависимост!

Депресия, детски страхове, семейна терапияСемейства – фамилно и семейно консултиране

 • Проблеми във взаимоотношенията с другия партньор;
 • Проблеми в съвместната комуникация;
 • Трудности в отглеждането на децата;
 • Затруднения в откриването на баланс между личните потребности и изискванията на ролята, в която функционират партньорите;
 • Осъзнаване и трансформиране на дисфункционални ролеви модели.

* Информация за експертизата на Нашите водещи психолози: Иван Ралев и Таня Ралева

* Психологическа консултация се извършва след предварително записан час! Консултация може да се проведе и онлайн!