Град Пловдив, България
0896 244 774 - Таня Ралева; 0898 398 689 - Иван Ралев
identichnost@abv.bg

Училищна фобия

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА и ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Училищна фобия

Ходенето на училище не се очертава от най-любимите занимания на повечето деца. За да избегнат контролно, ненаписано домашно, неразбирателство със съученик или просто, за да се наспят, децата могат да бъдат много изобретателни в убеждаването на родителите си да ги оставят у дома. Тук трябва да отбележим и постоянните локдауни, които се налагат и дългите периоди на онлайн обучение, в които децата биват поставяни. В практиката си напоследък се сблъсквам все по-често с т.н. училищна фобия, поведение, което основателно тревожи родителите поради отказът на децата им да посещават училище.

Това разстройство е дало своето име още през 1941 г. и може да бъде известно също като отказ от училище. За тези деца, ходенето в училище може да бъде ужасяващо усещане, страх съпроводен с редица симптоми. Всичко изглежда плашещо от размера на училището до броя на хората в него или чувството, че са загубени там.

Със ставането си сутрин децата изпитват силно емоционално безпокойство, чувстват се несигурни и не знаят как да овладеят емоциите си. Самата мисъл да посещават училище може да ги „разболее“ чрез появата на психо-соматични симптоми. Ако детето може да остане у дома, симптомите бързо изчезват, само, за да се появят отново на следващата сутрин. Това е и първият индикатор за родителите, че нещо се случва с тяхното дете.

Състояние по-често срещано при по-малките ученици (1-2 клас), донякъде обяснявайки се със страха на детето да бъде отделено от своите родители, но опитът ми показва, че и по-големите ученици (макар и доста по-рядко) могат да страдат от това състояние, в следствие на травматично събитие в училищната среда.

Училищната фобия настъпва постепенно с поява на някои симптоми, най-често срещаните, от които са:

 • Силно главоболие;
 • Чести стомашни болки;
 • Оплаквания като гадене, повръщане, диария;
 • Слабост и отпадналост;
 • Проблеми със съня, кошмари;
 • Липса на апетит;
 • Постоянни мисли относно безопасността за себе си или другите.

Соматичните симптоми изглеждат напълно реални, но всъщност са резултат от високите нива на безпокойство или степента на депресия, която децата имат. Не е задължително всички симптоми да бъдат налице, но появата на който и да е от тях, трябва да се приеме като сигнал за тревога. А причините могат да бъдат многобройни, опитала съм се да обобщя най-често срещаните, 

Евентуални причини:

 • Преместване в ново училище;
 • Преживяване на стресови събития;
 • Продължително отсъствие от училище, поради ваканция, почивка, локдаун, др.
 • Продължително боледуване;
 • Развод или загуба на родител;
 • Страх, че нещо ще се случи с негов родител;
 • Страх от тъмнината или самото помещение;
 • Страх, че няма да се справи добре в училище – затруднения в ученето;
 • Страх от съученик;
 • Страх от критика, подигравка или конфронтация;
 • Страх от дразнене поради външен вид, дрехи, тегло, височина и т.н.;
 • Социална изолация и трудна адаптация – чувстват се социално неадекватни поради лоши умения за социално взаимодействие.

Училищната фобия е състояние, което може да бъде преодоляно, чрез навременна специализирана помощ. Целта е детето да се върне в училище и да го посещава всекидневно.

Добре е детето най-напред да посети лекар, за да са сигурни родителите, че симптомите не се дължат на физическо заболяване, ако е така – необходима е психологическа подкрепа. Родителите трябва да се видят като част от екип, който работи заедно за доброто на детето, тъй като екипната работа в случая е от съществено значение.

Когнитивно-поведенческата терапия, арт терапия, както и игровата терапия при по-малките, могат да спомогнат в този процес на преодоляване и справяне с училищната фобия.

Ако имате нужда от детски психолог свържете се с Нас

FacebookinstagramFacebookinstagram
FacebookFacebook